นโยบายความเป็นส่วนตัวของ BAVOBET

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 29 มกราคม 2023 

bavobet มีความใส่ใจในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณอาจเลือกที่จะให้กับเรา (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) bavobet จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (“GDPR”), (Regulation (EU) 2016/679) ดังนั้น bavobet จึงออกนโยบายนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

นโยบายนี้ใช้กับบริษัทและบริษัทในเครือที่มีการควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมที่ดำเนินธุรกิจภายในสหภาพยุโรป (EU) เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลภายใน EU/EEA 

 1. บทนำ

1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดวิธีการที่ bavobet (“เรา”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการโดย Run Good NV เลขที่ 150149 จาก 9 Abraham de Veerstraat, Willemstad, Curacao รวบรวมประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

1.2 โดยการใช้บริการของเรา คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และคุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้งานโดย bavobet เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณไม่ควรป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราในทางอื่นใด อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณอาจไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดได้ 

1.3 คำศัพท์ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไข 

1.4 คำจำกัดความ : 

คำต่อไปนี้ “การทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้”, “ผู้ควบคุม”, “ผู้ประมวลผล”, “ผู้ถูกประมวลผลข้อมูล”, “การใช้ข้อมูลร่วมกัน”, “ข้อมูลส่วนบุคคล”, “การประมวลผล”, “การปกปิดอัตลักษณ์”, “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ”, “หน่วยงานกำกับดูแล” ที่ใช้ในเอกสารนี้จะมีความหมายเช่นเดียวกับใน GDPR : 

“คุณ” หมายถึงผู้เล่นซึ่งเป็น “ผู้ถูกประมวลผลข้อมูล” ที่กำลังใช้บริการของ Natural8 

“ผู้เยี่ยมชม” หมายถึงบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้ ซึ่งใช้พื้นที่สาธารณะ แต่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่จำกัดของเว็บไซต์หรือบริการได้ 

1.5 หลักการ : 

นโยบายนี้มีพื้นฐานอยู่บนหลักการของ GDPR ดังต่อไปนี้ : 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเกิดขึ้นอย่างถูกกฎหมายเป็นธรรมและโปร่งใส ; 

การรวบรวมการประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและจะไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น ; 

การรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเพียงพอ มีความเกี่ยวข้อง และจำกัดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลเท่านั้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกต้อง และจัดเก็บให้เป็นปัจจุบันตามความจำเป็น 

ทุกขั้นตอนที่เหมาะสมจะต้องถูกดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องจะถูกลบหรือแก้ไขโดยไม่ชักช้า โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกประมวลผล 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบที่อนุญาตให้มีการระบุตัวตนของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลไม่นานกว่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและจัดเก็บในลักษณะที่รับประกันความปลอดภัยที่เหมาะสม ; 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลที่สามดังกล่าวสามารถให้บริการตามข้อตกลง ; 

ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการเข้าถึงและการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือจำกัดการประมวลผล หรือคัดค้านการประมวลผล รวมถึงสิทธิในการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

 1. ข้อมูลที่เรารวบรวม :

2.1 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการแก่คุณ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการลงทะเบียนบัญชี “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุหรือเชื่อมโยงตัวตนของคุณได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเกิด ข้อมูลยืนยันตัวตนของรัฐบาล ข้อมูลสถานที่อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ – ซึ่งครอบคลุมถึงหนังสือเดินทาง/ใบอนุญาต, ที่อยู่ MAC และที่อยู่ IP 

2.2 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการแก่คุณ เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่คุณทำ รวมถึงรายละเอียดของบัตรชำระเงินที่ใช้ รายละเอียดของเกมที่คุณเล่น และธุรกรรมการเล่นเกมพื้นฐานอีกด้วย 

 1. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

3.1 ในระหว่างการให้บริการของเรา เราจะทำให้แน่ใจว่าเราเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดของ GDPR เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เราสามารถ : 

3.1.1 ตั้งค่า ดูแล และจัดการบัญชีและบันทึกของคุณ (รวมถึงการประมวลผลการฝากและการถอนเงิน) 

3.1.2 จัดหาและปรับเปลี่ยนการบริการ (รวมถึงอนุญาตให้คุณเดิมพันและเล่นเกมของเรา) ; 

3.1.3 รับและตอบกลับการสื่อสารและคำขอของคุณ ; 

3.1.4 แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์และ/หรือบริการ ; 

3.1.5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ รวมถึงการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้แก่เรา ; 

3.1.6 ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและต่อหน่วยงานกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลที่เราได้รับใบอนุญาต (Isle of Man) ; 

3.1.7 ตรวจสอบและช่วยเหลือในการตรวจสอบข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หลอกลวง หรือไม่เหมาะสมอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริการ (รวมถึงการปฏิบัติตามคำขอของเจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับอนุญาตในการขอแบ่งปันข้อมูล) ; 

3.1.8 ดำเนินการวิจัยการตลาด ; 

3.1.9 การจัดทำสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการโดยคุณและลูกค้าอื่น ๆ ; 

3.1.10 ให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับ และให้การสนับสนุน การบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงบริการ การอัปเดตทางเทคนิค และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) ; 

3.1.11 แจ้งให้คุณทราบถึงข้อเสนอและโปรโมชันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หากคุณ “เข้าร่วม” และไม่ “ยกเลิก” จากตัวเลือกนี้ ; 

3.1.12 สนับสนุนวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราหรือระบุไว้เป็นพิเศษในเวลาที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิ่งเหล่านี้คือ “วัตถุประสงค์” ที่เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

3.1.13 เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด เราจะจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม (รวมถึงสถาบันการเงิน การตรวจสอบอายุ และหน่วยงานอ้างอิงเครดิต) หน่วยงานอ้างอิงเครดิตให้บริการสำหรับการยืนยันตัวตน ความเสี่ยงด้านเครดิตและการตรวจสอบความสามารถในการจ่ายเงิน การป้องกันการฉ้อโกง การต่อต้านการฟอกเงิน และการติดตาม บันทึกการค้นหาและผลลัพธ์จะถูกเก็บรักษาไว้ และบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือบริษัทอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ (วัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง) 

3.2 รายละเอียดการชำระเงินของคุณจะถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมในอนาคตที่เริ่มต้นโดยคุณภายในแคชเชียร์ bavobet 

3.3 หากเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คุณต้องติดต่อเราและเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อหยุดการดำเนินการดังกล่าว โปรดทราบว่านี่อาจหมายความว่าบัญชีของคุณจะถูกปิด คุณสามารถติดต่อเราได้ทาง [email protected] 

3.4 เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการบริการที่ดีเราอาจตรวจสอบการสื่อสารใด ๆ ที่คุณมีกับเราไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (“การบันทึก”) การบันทึกใด ๆ ยังคงเป็นทรัพย์สินของ Natural8 และจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น 

3.5 ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและขอความยินยอมเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็น 

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.1 ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและ/หรือเก็บไว้ในบริการต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อนล่วงหน้า เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามในสถานการณ์ต่อไปนี้ : 

บริษัทใด ๆ ในกลุ่มของเรา (รวมถึงพนักงานและผู้รับเหมาช่วง) ซึ่งช่วยเหลือเราในการให้บริการหรือที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าว ; 

บุคคลที่สามใด ๆ ที่ช่วยเหลือเราในการให้บริการรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ผู้ประมวลผลการชำระเงินและผู้ให้บริการด้านการตลาด ; 

บุคคลที่สามใด ๆ ที่สามารถช่วยเราในการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสถาบันการเงินและหน่วยงานอ้างอิงเครดิต (บันทึกการค้นหาอาจถูกเก็บไว้โดยบุคคลที่สามดังกล่าว การใช้งาน/แผนที่จะใช้งานข้อมูลจะจัดอยู่ภายใต้ประเภทนี้สำหรับการตรวจสอบบัตรยืนยันตัวตนและเอกสาร ; 

บุคคลที่สามใด ๆ ที่ช่วยเหลือเราในการตรวจสอบการใช้บริการ รวมถึงการตรวจจับและป้องกันการทุจริตและการสมรู้ร่วมคิด ; 

ผู้รับจ้างหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ ที่ตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจใด ๆ ของเราหรือผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้คำปรึกษาแก่เรา ; 

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใด ๆ ที่อาจมีข้อกำหนดที่สมเหตุสมผลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ; 

เว็บไซต์เกมออนไลน์ ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในกรณีที่พบว่าคุณโกงหรือพยายามฉ้อโกงเราหรือผู้ใช้บริการอื่น ๆ ของเรา ; 

หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจมีข้อกำหนดที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ; และ 

ผู้ที่อาจซื้อ bavobet หรือผู้ลงทุนใด ๆ ในนั้นหรือในบริษัทใด ๆ ภายในกลุ่มของเรา (รวมถึงในกรณีที่มีการล้มละลาย) 

4.10 เราจะแจ้งให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลทราบและทำให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าที่เชื่อถือได้และ/หรือบุคคลที่สามเหล่านี้จะปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่จำเป็น ในระหว่างการส่งข้อมูลดังกล่าวเราจะดำเนินมาตรการป้องกันทางองค์กร ทางเทคนิค และทางกฎหมายที่เหมาะสม การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ นอก EU/EEA จะทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 12 

4.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถใช้ “ห้องสนทนา” ที่ผู้เล่นสามารถสื่อสารกันได้ ในขณะที่เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เล่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน “นโยบายห้องสนทนา” เราจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อมูลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ห้องสนทนาของเรา ดังนั้นถือว่าคุณยอมรับความรับผิดชอบและไม่ว่าในกรณีใดเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อมูลใด ๆ 

4.4 หากเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คุณต้องติดต่อเราและเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อหยุดการดำเนินการดังกล่าว โปรดทราบว่านี่อาจหมายความว่าบัญชีของคุณจะถูกปิด คุณสามารถติดต่อเราได้ทาง [email protected] 

 1. สิทธิ์ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

5.1 เราเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณและให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้ไว้ผ่านการใช้บริการของคุณได้อย่างสมเหตุสมผล สิทธิ์หลักของคุณภายใต้ GDPR มีดังนี้ : 

สิทธิ์ในการรับข้อมูล ; 

สิทธิ์ในการเข้าถึง ; 

สิทธิ์ในการแก้ไข ; 

สิทธิ์ในการลบ ; 

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล ; 

สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล ; 

สิทธิ์ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน ; 

สิทธิ์ในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ; และ 

สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม 

5.2 หากคุณต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่เรามีเกี่ยวกับคุณ หรือเพื่อขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมล : [email protected] เราจะรับทราบคำขอของคุณภายในเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงแล้วจัดการทันที Natural8 จะตอบกลับคำขอเหล่านี้ภายในหนึ่งเดือน โดยมีความเป็นไปได้ที่จะขยายระยะเวลานี้สำหรับคำขอที่ซับซ้อนโดยเฉพาะตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่บัญชีของคุณยังใช้งานได้ ตามความจำเป็นในการให้บริการแก่คุณ หรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา แก้ไขข้อขัดแย้ง และบังคับใช้ข้อตกลงของเราตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 13 

5.3 คุณสามารถอัปเดต แก้ไข หรือลบข้อมูลบัญชีและค่ากำหนดของคุณได้ตลอดเวลา โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าบัญชีของคุณบนแท็บ “บัญชีของฉัน” ในแคชเชียร์ โปรดทราบว่าแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำจะปรากฏในฐานข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทันทีหรือภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งให้เพื่อการสำรอง การจัดเก็บ การป้องกันการฉ้อโกงและการละเมิด การวิเคราะห์ การทำตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นโดยที่เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเรามีเหตุผลที่ถูกต้องในการทำเช่นนั้น ในกรณีที่เหมาะสมและเป็นไปได้ เราจะใช้การปกปิดตัวตนหรือการใช้นามแฝงกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูล 

5.4 คุณอาจปฏิเสธที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับเรา ซึ่งในกรณีนี้เราอาจไม่สามารถให้คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของบริการบางส่วนหรือทั้งหมดแก่คุณได้ 

5.5 คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อหากมีเหตุผลที่ถูกต้อง ยกเว้นหากกฎหมายอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

5.6 ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากการเปิดเผยดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 

5.7 คุณมีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยที่คุณในฐานะผู้ถูกประมวลผลข้อมูลสามารถร้องขอเพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเก็บรักษาไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรูปแบบโครงสร้างที่ใช้กันทั่วไปและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องจักร อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการปฏิบัติตามคำขอดังกล่าวหากถือว่าคำขอไม่มีมูลหรือมากเกินไป บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้านธุรการที่เหมาะสมหากมีการขอสำเนาเพิ่มเติม โดยเราจะเก็บบันทึกซึ่งรวมถึง “รายการบันทึก” ของคำขอเหล่านี้ 

5.8 เมื่อเราได้รับคำขอให้กำจัดบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ถูกประมวลผลข้อมูล เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำขอเหล่านี้ได้รับการจัดการภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม เราจะเก็บบันทึกซึ่งรวมถึง “รายการบันทึก” ของคำขอเหล่านี้ 

5.9 เราจะพยายามจัดหากลไกการกำจัดที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลออกนอกองค์กร 

5.10 หากเราล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลที่จำเป็น คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลของคุณ 

 1. การติดต่อเรา

6.1 สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสมาชิก bavobet Group และสถานที่ดำเนินงานโปรดติดต่อเราที่ [email protected] 

6.2 หากเมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราที่ [email protected] และเราจะพยายามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที 

 1. การโฆษณาและการใช้งานคุกกี้

7.1 คุกกี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เว็บไซต์ถ่ายโอนไปยังฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก คุกกี้สามารถทำให้เว็บมีประโยชน์มากขึ้นโดยการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของคุณในบางเว็บไซต์ ซึ่งทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถมอบคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากขึ้นสำหรับผู้ใช้ พวกมันไม่มีข้อมูลชื่อหรือที่อยู่หรือข้อมูลใด ๆ ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถติดต่อคุณได้ผ่านทางโทรศัพท์อีเมลหรือวิธีการอื่นใด เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ หากคุณต้องการ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปิดการใช้งานคุกกี้หรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการตั้งค่าคุกกี้ได้ 

7.2 คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยอ้างอิงจากคู่มือระบบปฏิบัติการหรือคู่มือเบราว์เซอร์ของคุณ หรือโดยการติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ อย่างไรก็ตาม bavobet อาจใช้คุกกี้ในบางครั้ง ซึ่งคุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราได้หากคุณปิดใช้งาน 

7.3 บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์ของเราใช้คุกกี้เซสชันเพื่อสร้างและรักษาเซสชันของคุณกับเรา เมื่อเปิดใช้งานคุกกี้คุณจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่างของบริการ bavobet ต้องการให้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้เซสชันก่อนที่คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อรับบริการได้ คุกกี้เซสชันจะมีอยู่จนกว่าคุณจะปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งตรงข้ามกับคุกกี้ถาวรที่เบราว์เซอร์ของคุณจะเก็บไว้จนกว่าจะหมดอายุ ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณถูกตั้งค่าให้ปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจจำกัดการเข้าถึง bavobet ของคุณเอง 

7.4 หน้าเว็บ bavobet อาจมีภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือที่รู้จักกันในชื่อเว็บบีคอนหรือสปอตไลต์แท็ก สิ่งเหล่านี้ทำให้ bavobet นับจำนวนผู้ใช้ที่เคยเข้าชมหน้าบางหน้าบนเว็บไซต์ของเรา เราไม่ได้ใช้เว็บบีคอนและสปอตไลต์แท็กเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มันเป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้ในการวิเคราะห์ว่าลูกค้าดูหน้าเว็บใดบ้างในลักษณะข้อมูลโดยรวม” 

7.5 หากคุณคัดค้านคุกกี้หรือต้องการลบคุกกี้ใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการลบคุกกี้ที่มีอยู่และปิดการใช้งานคุกกี้ในอนาคตบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณหรือซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aboutcookies.org โปรดทราบว่าเมื่อลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่หรือคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ได้ 

7.6 ในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเว็บไซต์ และสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติของการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเราจะบันทึกที่อยู่ IP อินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ เราจะไม่บันทึกที่อยู่อีเมลใด ๆ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ระบบการโฆษณาของเราบันทึกที่อยู่ IP เพื่อจัดหาคุณสมบัติการโฆษณาที่แม่นยำยิ่งขึ้น เช่นแบนเนอร์แบบเฉพาะภาษา 

7.7 ในขณะที่เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว 

 1. ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์และเด็ก

8.1 การปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์มีความสำคัญอย่างยิ่ง บริการของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีและเราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเจตนา หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าใช้หรือเข้าถึงบริการไม่ว่าในเวลาหรือลักษณะใด ๆ หากเราทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในบริการจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลนี้ หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและพบว่าบุตรหลานของคุณที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้รับบัญชีในบริการคุณสามารถแจ้งเตือนเราได้ที่ [email protected] และขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของคุณออกจากระบบของเรา 

 1. ความปลอดภัย

9.1 เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิดและโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูลของคุณ Natural8 ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจในการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งานและความยืดหยุ่นของระบบและการบริการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และจะคืนสภาพพร้อมใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทางกายภาพหรือทางเทคนิค 

9.2 เงินรางวัลและการถอนเงินสดของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และข้อมูลเงินรางวัลจะถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เราจะไม่ให้ข้อมูลเงินรางวัลแก่บุคคลที่สามเว้นแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะต้องเปิดเผยโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

9.3 ไม่มีวิธีใดในการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งถึงเราหรือจัดเก็บไว้ในบริการ อย่างไรก็ตามเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลไกการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมย หรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกรั่วไหล โปรดติดต่อเราที่ [email protected] 

 1. การละเมิดข้อมูล

10.1 เมื่อเราทราบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าสงสัยหรือเกิดขึ้นจริง เราจะดำเนินการตรวจสอบภายในและใช้มาตรการแก้ไขที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล เราจะแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้าจนเกินไปและหากเป็นไปได้ภายใน 72 ชั่วโมง 

10.2 ในกรณีที่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล DPO จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดได้รับแจ้งถึงการละเมิดโดยไม่ล่าช้า 

 1. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

11.1 แม้ว่าเราอาจอนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง แต่โปรดทราบว่าไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถถูกเจาะได้ นอกจากนี้เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของผู้ใช้รายอื่นที่คุณอาจเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลของคุณ เราไม่สามารถและไม่รับประกันว่าข้อมูลที่คุณโพสต์หรือส่งไปยังบริการจะไม่ถูกดูโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยใช้ HTTPS บนเว็บไซต์ของเราและ TLS 1.2 (โพรโทคอลที่แข็งแกร่ง), ECDHE_RSA พร้อมด้วย P-256 (การแลกเปลี่ยนคีย์ที่แข็งแกร่ง) และ AES_256_GCM (ตัวแปรรหัสที่แข็งแกร่ง) 

 1. การเก็บรักษาข้อมูล

12.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ จะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น 

12.2 เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากคุณตราบเท่าที่บัญชีของคุณมีการใช้งานหรือในช่วงระยะเวลาที่จำกัดตราบเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้ทำการรวบรวมในตอนแรก ยกเว้นว่ากฎหมายกำหนดไว้เป็นอื่น 

12.3 ระยะเวลาการเก็บรักษาอาจแตกต่างกัน ตั้งแต่สองสามเดือนที่เกี่ยวข้องกับการสอบถาม จนถึงมากกว่าสิบปีเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเก็บข้อมูลของเรา เพื่อแก้ไขข้อพิพาท และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเราหรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือของบุคคลธรรมดาคนอื่น ๆ 

12.4 สำหรับข้อมูลการประมวลผลการชำระเงิน รายละเอียดการชำระเงินของคุณจะถูกเก็บไว้สูงสุดแปดปี หากคุณต้องการลบรายละเอียดการชำระเงินที่บันทึกไว้เมื่อใดก็ตาม คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวผ่านแคชเชียร์ bavobet 

12.5 เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ และบุคคลที่สามอื่น ๆ จะปฏิบัติตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนดโดยเราและจะได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมให้ทำเช่นนั้น 

 1. การโอนระหว่างประเทศ

13.1 Natural8 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราอาจถูกถ่ายโอนและจัดเก็บในประเทศนอกสหภาพยุโรป (EU) หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในขณะที่เราใช้ซัพพลายเออร์และโปรเซสเซอร์ที่มีพื้นฐานอยู่นอก EU/EEA หรือใช้เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่นอก EU/EEA เช่นเดียวกับในกรณีของ NSUS Group ที่อยู่ในแคนาดา ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอก EU/EEA ที่ทำงานให้กับ Natural8 การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเกิดขึ้นหากเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ในประเทศนอก EU/EEA หรือผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งของเราตั้งอยู่ในประเทศนอก EU/EEA หากเราถ่ายโอนหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอก EU/EEA ในลักษณะนี้ เราจะดำเนินการโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณยังคงได้รับการคุ้มครอง ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเป็นไปตาม GDPR ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 1. เจ้าหน้าที่/ตัวแทนคุ้มครองข้อมูล

14.1 ตัวแทนด้านการปกป้องข้อมูลของเราซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลที่ Natural8 สามารถติดต่อได้ที่ : [email protected] 

14.2 ตามข้อบังคับทางกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การร้องขอ/การสอบถามแต่ละครั้งจะได้รับการแก้ไขโดยไม่ล่าช้าและไม่เกิน 30 วันหลังจากได้รับ 

14.3 เมื่อติดต่อและโพสต์คำขอดังกล่าว เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อยืนยันตัวตนของคุณและเพื่อป้องกันการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 1. ความรับผิดชอบ

15.1 เราจะรับผิดชอบและสามารถแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ข้างต้น 

15.2 Natural8 จะดำเนินการประเมินผลกระทบการปกป้องข้อมูล (DPIA) เป็นระยะและ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลตามแนวทางการประเมินผลกระทบการป้องกันข้อมูล 

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

16.1 นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในสถานที่ตั้งและประเทศที่บริษัทดำเนินงาน ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างนโยบายนี้กับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ถือปฏิบัติตามอย่างหลัง 

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

17.1 เมื่อบริษัทมีการพัฒนามากขึ้น เราอาจมีความจำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายนี้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ บริการ ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเราจะรักษาความมุ่งมั่นในการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเสมอ เราจะทำให้แน่ใจว่าเราจะแจ้งให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายใต้นโยบายนี้ผ่านทางอีเมล (อีเมลล่าสุดที่ให้ไว้โดยเจ้าของข้อมูล) หรือโพสต์การแก้ไขอื่น ๆ ในนโยบายนี้พร้อมกับวันที่มีผลบังคับใช้ ในพื้นที่ที่ง่ายต่อการค้นหาของเว็บไซต์ 

การมีผลบังคับใช้ 

เอกสารนี้ได้รับการอัปเดตเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2021 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว 

ติดต่อ : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล 

อีเมล: [email protected]