ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซด์-BAVOBET.COM​

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซด์ BAVOBET.COM

https://bavobet.com/ 

อัปเดตล่าสุด : 28.01.2023 

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง (“EULA”) สำหรับRUN GOOD N.V. : สำคัญ – โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนดำเนินการเพื่อใช้บริการของเราและ/หรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของเรา เนื่องจากการยอมรับของคุณต่อข้อตกลงนี้ถือเป็นผลผูกพันตามกฎหมาย เป็นความรับผิดชอบของแต่เพียงผู้เดียวของคุณในการตรวจสอบ EULA นี้เป็นระยะ และการใช้งานเว็บไซต์ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องของคุณอย่างต่อเนื่องถือเป็นการยอมรับการปฏิบัติของคุณต่อข้อกำหนดที่ถูกระบุไว้ต่อจากนี้ 

ข้อจำกัดความรับผิด 

แนะนำตัว 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ตามที่เราปรับปรุงเป็นครั้งคราวและมีให้ที่นี่ (“เงื่อนไข” เหล่านี้) จะควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง “คุณ” (“ของคุณ” หมายถึงคุณตลอด EULA นี้ด้วย) และRun Good N.V. และ/หรือกลุ่มบริษัท (รวมกันเรียกในเงื่อนไขเหล่านี้ว่า “เรา” หรือ “ของเรา”) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตจากเราถึงคุณโดยตรงหรือโดยอ้อม และการเล่นของคุณบนไคลเอนต์เกมที่ดาวน์โหลดจาก https://bavobet.com/ (” bavobet “) 

bavobet ดำเนินการโดย Run Good N.V., reg #150149 ที่ 9 Abraham de Veerstraat, Willemstad, Singapore โดย bavobet อยู่ภายใต้กฏหมายและศาลของ Singapore เท่านั้นโดยไม่มีข้อยกเว้น 

ไม่ว่าคุณจะใช้ bavobet และ/หรือคุณกำลังเล่นเกมใด ๆ ในนั้น (“เกม”) หมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย หากคุณไม่ตกลงที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนด โปรดอย่าเปิดบัญชีหรือใช้เว็บไซต์ต่อไปหรือเข้าร่วมในเกม เงื่อนไขเหล่านี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันตามกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้กับการใช้เกมของคุณหรือ bavobet ไม่ว่าจะเข้าถึงและ/หรือใช้งานอย่างไร ไม่ว่าจะผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์พกพา หรืออื่น ๆ โปรดทราบว่าเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเรา และกำหนดสิทธิ์และความรับผิดชอบที่คุณและเรามีต่อเกมและ bavobet คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์อำนาจและความสามารถในการยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ และคุณได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขเหล่านี้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีปัญหาในการตัดสินใจ 

โดยการเยี่ยมชม, ลงทะเบียนบน https://bavobet.com/ (“เว็บไซต์”) และ/หรือใช้บริการต่อไป คุณตกลงที่จะถูกผูกพันโดยเงื่อนไขเหล่านี้ 

โดยการยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ เท่ากับว่าคุณยอมรับสิ่งต่อไปนี้ด้วย; 

นโยบายความเป็นส่วนตัว ; 

นโยบายการถอนเงิน ; 

นโยบายคุกกี้ (ซึ่งกำหนดวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้กับเรา) ; 

นโยบายด้านความปลอดภัยและนิเวศวิทยา; 

กฎประจำบ้าน ; และ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎของเกมกฎหรือนโยบายอื่น ๆ ทั้งหมดของเราที่เกี่ยวข้องกับเกม โปรโมชัน โบนัส ข้อเสนอพิเศษ หรือด้านอื่น ๆ ของการใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นครั้งคราว 

หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเงื่อนไขเหล่านี้กับกฎประจำบ้าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับเหนือกว่าในขอบเขตของความไม่สอดคล้องดังกล่าว 

 1. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.1 เราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงเหตุผลทางการค้าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับใหม่หรือด้วยเหตุผลด้านการบริการลูกค้า คุณสามารถเข้าถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดได้ที่นี่ และจะมีการระบุวันที่ที่มีผลบังคับใช้ 

1.2 ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างมีนัยสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมากพอสมควรโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ : 

อีเมล (ไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณได้ให้เราไว้ก่อนหน้านี้ ถ้ามี) ; 

ข้อความในกล่องจดหมายของไคลเอนต์เกมของคุณ ; 

ประกาศบนเว็บไซต์ 

1.3 ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เราต้องการแจ้งให้คุณทราบโดยตรง เราจะดำเนินการดังกล่าวโดยวิธีการแจ้งดังกล่าวตามดุลยพินิจของเราที่เห็นว่าเหมาะสม 

1.4 เราอาจเชิญคุณให้ยอมรับเงื่อนไขใหม่ตามดุลยพินิจของเราโดยคลิกที่ “ใช่” หรือ “ฉันยอมรับ”, เลือก “กล่องกาเครื่องหมาย”, หรือวิธีการยืนยันอื่นที่คล้ายคลึงกัน หากคุณให้การยืนยันดังกล่าวแก่เราหรือหากคุณยังคงใช้บริการและ/หรือบัญชีของคุณต่อไปหลังจากได้รับแจ้งตามวรรค 1 นี้ (การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข) จะถือว่าคุณได้ยอมรับตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าวและผูกพันตามเงื่อนไขใหม่ (รวมถึงข้อเพิ่มเติม การลบ การแทนที่) หากคุณไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณสามารถหยุดใช้บริการและ/หรือปิดบัญชีของคุณได้ โดยทำตามขั้นตอนในย่อหน้าที่ 2.6 ด้านล่าง 

1.5 ยังคงเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์และบริการ 

 1. การเปิดบัญชีและการรักษาความปลอดภัย

2.1 ในการลงทะเบียนเปิดบัญชีและเข้าร่วมในเกมคุณรับรองและรับประกันว่า : 

คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านอายุขั้นต่ำในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของคุณเพื่อทำสัญญากับเราใช้เว็บไซต์และเข้าร่วมในเกม 

คุณไม่ใช่พนักงาน/ผู้รับเหมาของ (i) บริษัทหรือ (ii) กลุ่มบริษัทใด ๆ ของบริษัท 

คุณจะปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้และข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างคุณกับเราตลอดเวลา ; 

คุณสามารถทำสัญญาได้ตามกฎหมาย ; 

คุณยังไม่ได้ถูกปิดกั้นหรือไม่ได้ถอนตัวเองออกจากการพนัน ; 

ก่อนหน้านี้คุณไม่เคยถูกเราปิดบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

คุณรับทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศหรือรัฐของคุณเองอย่างครบถ้วน 

2.2 หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ/หรือปิดบัญชีใด ๆ ของลูกค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติ และยกเลิกการเดิมพันใด ๆ ที่ได้ทำผ่านบัญชีดังกล่าว 

2.3 คุณได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียว หากคุณมีมากกว่าหนึ่งบัญชีคุณต้องแจ้งให้เราทราบทันที นอกจากนี้อนุญาตให้ใช้บัญชีเดียวสำหรับแต่ละ IP/ครัวเรือนเท่านั้น หากคุณเปิดมากกว่าหนึ่งบัญชี เงินรางวัลใด ๆ ในบัญชีใดบัญชีหนึ่งจะถูกริบ และบัญชีทั้งหมดอาจถูกปิด หากเราพบว่ามีบัญชีที่ลงทะเบียนไว้สำหรับครัวเรือนของคุณมากกว่าหนึ่งบัญชี (“บัญชีที่ซ้ำกัน”) เราขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือปิดบัญชีใด ๆ หรือทั้งหมดของครัวเรือนนั้น ธุรกรรมทั้งหมดที่ทำจากบัญชีที่ซ้ำกันจะถือเป็นโมฆะ 

2.4 ผลตอบแทนการชนะหรือโบนัสใด ๆ ที่คุณได้รับในช่วงเวลาดังกล่าวในขณะที่บัญชีที่ซ้ำกันใช้งานอยู่จะถูกริบและอาจถูกเรียกคืนโดยเรา และคุณจะคืนเงินใด ๆ ที่ถูกถอนออกไปจากบัญชีที่ซ้ำกันมาให้เราตามความต้องการ และจะมีการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลระบบอีกด้วย 

2.5 คุณต้องรักษาบัญชีของคุณและปรับปรุงรายละเอียดของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

2.6 หากคุณต้องการปิดบัญชีของคุณ คุณต้องส่งคำขอไปที่ https://bavobet.com/ หรือใช้คุณสมบัติการแยกตัวถาวรภายในแอปพลิเคชัน เมื่อปิดบัญชีของคุณ คุณจะถูกริบโบนัสส่งเสริมการขาย รางวัล หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่คุณอาจได้รับ ในกรณีที่ปิดบัญชีของคุณเนื่องจากการติดการพนันหรือหากบัญชีของคุณถูกปิดเนื่องจากการฉ้อโกง คุณรับทราบว่าคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีใหม่ 

2.7 หากคุณเปิดบัญชีใหม่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าว รวมถึงความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงหรือโดยอ้อม 

2.8 บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีใหม่ที่เปิดโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ได้ตลอดเวลา 

2.9 คุณจะต้องป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่เราร้องขอ เราจะไม่รับผิดชอบต่อรายการที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล 

2.10 คุณต้องไม่เปิดบัญชีหากคุณอยู่ในเขตอำนาจศาลซึ่งการสมัครหรือเปิดบัญชีและ/หรือการใช้บริการของเรานั้นผิดกฎหมายหรือขัดต่อกฎข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง “เขตอำนาจศาลต้องห้าม” เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจศาลต้องห้าม เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของคุณทันทีหากเราพบว่าบัญชีของคุณถูกเปิดหรือถูกใช้งานจากเขตอำนาจศาลต้องห้าม เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารแสดงอายุจากลูกค้าได้ตลอดเวลา 

2.11 เราไม่รับผู้เล่นที่อาศัยอยู่ในประเทศและเขตอำนาจศาลต่อไปนี้: อัฟกานิสถาน, หมู่เกาะโอลันด์, แอลจีเรีย, อเมริกันซามัว, แองโกลา, ออสเตรเลีย, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, บาห์เรน, เบลารุส, เบลเยียม, เบลีซ, โบแนร์, เซนต์เอิสตาซียึสและซาบา, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โคลัมเบีย, คิวบา, คูราเซา, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอริเทรีย, เอสโตเนีย, เอธิโอเปีย, ฝรั่งเศส, เฟรนช์เกียนา, จอร์เจีย, เยอรมนี, บริเตนใหญ่ (สหราชอาณาจักร), กรีซ, กวาเดอลูป, อิหร่าน, ไอร์แลนด์, ไอล์ออฟแมน, อิสราเอล, อิตาลี, คาซัคสถาน, คีร์กีสถาน, คูเวต, ลัตเวีย, ไลบีเรีย, มาเลเซีย, มอลตา, หมู่เกาะมาร์แชลล์, มาร์ตินีก, มอริเตเนีย, มายอต, มอลโดวา, มองโกเลีย, เนเธอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, เกาะนอร์ฟอล์ก, เกาหลีเหนือ, โอมาน, ดินแดนปาเลสไตน์ครอบครอง, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, เรอูนียง, โรมาเนีย, รัสเซีย, รวันดา, หมู่เกาะแซนต์จอร์เจียและเซนต์แซนด์วิช, เซนต์มาร์ติน (ส่วนฝรั่งเศส), เซเชลส์, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, โซมาเลีย, เกาหลีใต้, สเปน, ซูดาน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ทาจิกิสถาน, ตูนิเซีย, เติร์กเมนิสถาน, ยูเครน, สหรัฐอเมริกา (USA), อุซเบกิสถาน, หมู่เกาะเวอร์จิน (อังกฤษ), หมู่เกาะเวอร์จิน (สหรัฐอเมริกา), เยเมน และซิมบับเว 

2.12 เราอาจระงับหรือยุติบัญชีของคุณทันทีตามดุลยพินิจของเราหากคุณละเมิดภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ ตลอดจนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิด 

 1. การตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ ; ข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน

3.1 คุณรับประกันว่า : 

3.1.1 คุณอายุไม่ต่ำกว่า 18 (สิบแปด) ปี หรืออายุตามกฎหมายใด ๆ ที่สามารถทำกิจกรรมการพนันหรือการเล่นเกมภายใต้กฎหมายหรือเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้กับคุณ (“อายุตามกฎหมาย”) ; 

3.1.2 รายละเอียดที่ให้มาเมื่อเปิดบัญชีของคุณถูกต้อง ; และ 

3.1.3 เงินที่ฝากไม่ได้มาจากกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย 

3.2 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย Curacao, กฎระเบียบและแนวทางในการป้องกันการฟอกเงินและการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย บริษัทจะตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย และหากจำเป็น บริษัทจะรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจ ในกรณีดังกล่าว บริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งผู้เล่นหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในบางสถานการณ์ ว่ากำลังมีการสอบสวนหรืออาจดำเนินการไปแล้ว หรือว่าข้อมูลนั้นอาจถูกส่งไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจ นอกจากนี้ในกรณีที่มีธุรกรรมที่น่าสงสัย บริษัทอาจระงับ ปิดกั้น หรือปิดบัญชีของผู้เล่นที่เกี่ยวข้องและระงับเงินทุนตามที่กฎหมายและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด 

3.3 ธุรกรรมทั้งหมดที่ทำโดยผู้เล่นบนเว็บไซต์ของเราได้รับการตรวจสอบเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ทั้งหมด 

3.4 โดยการยอมรับเงื่อนไข คุณอนุญาตให้เราดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ตามที่ตัวเราเองหรือบุคคลที่สาม (รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล) ต้องการ เพื่อยืนยันตัวตนและรายละเอียดการติดต่อของคุณ และเพื่อป้องกันการฟอกเงิน (“การเช็ค”) 

3.5 ตามข้อบังคับ เราจำเป็นต้องรวบรวมสำเนาเอกสารแสดงตน (ID) และเอกสารหลักฐานที่อยู่ก่อนที่เราจะสามารถดำเนินการตามคำขอถอนเงินของคุณได้ คุณต้องจัดเตรียมหลักฐานระบุตัวตนที่น่าพอใจ บัตรประจำตัวต้องเป็นเอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการในปัจจุบัน เช่น หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ เอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ต้องเป็นเอกสารที่สามารถพิสูจน์ที่อยู่อาศัยของคุณได้ เช่น ใบแจ้งยอดธนาคาร ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค หรือใบกำกับภาษี และเอกสารนี้ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ยื่น 

3.6 ในบางสถานการณ์ เราอาจต้องติดต่อคุณและขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราโดยตรงเพื่อดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณไม่ได้หรือไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวกับเรา เราอาจระงับบัญชีของคุณจนกว่าคุณจะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราหรือปิดบัญชีของคุณอย่างถาวร 

3.7 นอกจากนี้ หากคุณไม่สามารถยืนยันอายุของคุณได้สำเร็จเมื่อลงทะเบียน ; 

บัญชีของคุณจะยังคงถูกระงับ 

จะไม่อนุญาตให้เล่นการพนันจนกว่าการตรวจสอบยืนยันอายุจะสำเร็จ 

หากลูกค้าแสดงว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะแม้ว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจสอบอายุแล้วก็ตาม ธุรกรรมทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและเงินที่เกี่ยวข้องที่ฝากจะถูกส่งคืนภายใน 5 วันทำการ 

3.8 การตรวจสอบยืนยันตัวตนและ/หรือบัญชีของคุณที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ลบล้างมาตรา 12 แต่อย่างใด 

 1. ความเสี่ยง

4.1 การเข้าร่วมเกมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง คุณเข้าใจดีว่าการเล่นเกม “เงินจริง” นั้นมีลักษณะของการคาดเดาสูงดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง คุณรับทราบว่าคุณได้เตรียมความพร้อมทางการเงินอย่างเต็มที่ที่จะรับความเสี่ยงดังกล่าวและเพื่อทนต่อการสูญเสียใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องและคุณสามารถรักษาความสูญเสียทั้งหมดของการเดิมพันที่คุณกระทำ คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับข้อมูลที่คุณให้กับเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อรายการที่ไม่ถูกต้องของคุณรวมถึงข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันที่เสนอ 

4.2 เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดทั้งหมดของธุรกรรมของคุณบน bavobet นั้นถูกต้อง คุณสามารถเข้าถึงประวัติการทำธุรกรรมของคุณได้บนเว็บไซต์ เมื่อคุณยืนยันธุรกรรมแล้ว (ตัวอย่างเช่น โดยคลิกที่แท็บ Enter) จะไม่สามารถยกเลิกได้ 

4.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธธุรกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนที่คุณร้องขอเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราไม่ยอมรับธุรกรรมใด ๆ จนกว่าเราจะยืนยันกับคุณว่าได้รับการยอมรับแล้ว หากคุณไม่ได้รับการยืนยันว่าธุรกรรมของคุณได้รับการยอมรับแล้ว คุณควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 

 1. บัญชีbavobetของคุณ 

5.1 เฉพาะการเดิมพันที่วางจากบัญชีของคุณที่ตั้งค่าผ่านไคลเอนต์เกมที่ดาวน์โหลดจาก https://bavobet.com/ เท่านั้นที่จะได้รับการยอมรับสำหรับเกม และเงินรางวัลใด ๆ ที่คุณทำในเกมจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ คุณสามารถอำนวยความสะดวกในการฝากและถอนเงินทั้งหมดโดยเข้าไปที่หน้าบัญชีของฉัน 

5.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือจำกัด (โดยกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุดซึ่งจะกำหนดไว้ในกฎประจำบ้านหรือบนเว็บไซต์) การเดิมพันและ/หรือการจ่ายเงินตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในสถานการณ์ที่การเดิมพันถือว่าเป็นหรือถูกประกาศว่าเป็นโมฆะโดยเราตามดุลยพินิจของเรา ยอดรวมที่หักจากบัญชีของคุณที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันนั้นจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ 

5.3 การเดิมพันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเซิร์ฟเวอร์ของเรายอมรับ จนกว่าจะได้รับการยอมรับจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา การสื่อสารจากคุณจะไม่มีผลผูกพันกับเรา และข้อมูลทั้งหมดที่แสดงบน bavobet หรือเว็บไซต์ถือเป็นการเชิญชวนให้เล่นเท่านั้น คุณยอมรับว่าบันทึกของเรา ในกรณีที่ไม่มีข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน จะเป็นสิ่งที่มีอำนาจขั้นสุดท้ายในการกำหนดเงื่อนไขของการเดิมพันใด ๆ ที่คุณวางไว้และสถานการณ์การเดิมพันนั้นที่เกิดขึ้น 

5.4 บัญชีของคุณเป็นส่วนบุคคลสำหรับคุณ คุณต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณหรือรับรางวัลหรือเข้าร่วมในเกมใด ๆ บุคคลใดที่พบว่าละเมิดส่วนนี้จะต้องรับผิดต่อความสูญเสียทั้งหมดในบัญชี แต่จะไม่มีสิทธิ์รับเงินรางวัลใด ๆ 

5.5 คุณไม่สามารถโอน ขาย หรือจำนำบัญชีของคุณให้กับบุคคลอื่นได้ ข้อห้ามนี้รวมถึงการโอนทรัพย์สินที่มีมูลค่าใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเป็นเจ้าของบัญชี เงินรางวัล เงินฝาก การเดิมพัน สิทธิ์และ/หรือการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเหล่านี้ กฎหมาย การค้าหรืออย่างอื่น ข้อห้ามในการโอนดังกล่าวยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระผูกพัน การจำนำ การโอนสิทธิเก็บกิน การค้า นายหน้า การตั้งสมมติฐานและ/หรือการให้ของขวัญโดยความร่วมมือกับผู้ไว้วางใจหรือบุคคลภายนอก บริษัท บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล มูลนิธิและ/หรือความสัมพันธ์ในรูปแบบหรือรูปแบบใดๆ 

5.6 เป็นความรับผิดชอบของคุณในการรักษารหัสผ่านของคุณให้เป็นส่วนตัวและปลอดภัย และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีและ/หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่บุคคลภายนอกวางเดิมพัน คิดว่าจะวางเดิมพัน หรือถอนเงินจากบัญชีของคุณ การเดิมพันหรือการถอนดังกล่าวจะมีผล และความรับผิดต่อการสูญเสียในบัญชีของคุณจะอยู่กับคุณไม่ว่าคุณจะทราบหรือไม่ก็ตามว่าบุคคลที่สามยักยอกข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของคุณ วิธีการยักยอกข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของคุณโดยมิชอบรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การแฮ็ก ไวรัส และมัลแวร์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณที่ใช้ในการจัดเก็บหรือเข้าถึงข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของคุณ กรุณาติดต่อบริษัททันทีหากข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของคุณถูกละเมิด 

5.7 แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัยตลอดเวลา แต่คุณก็ต้องรับรู้ด้วยว่ามีบางกรณีที่อาจสร้างความเสียหาย ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราในทางใดทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลไกการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือใช้ในทางที่ผิด และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

5.8 เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับคุณจะได้รับการอัปเดตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติบัญชีของคุณหากเราสงสัยว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง เราจะประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณและนโยบายคุกกี้ของเรา 

5.9 บริษัทและบุคคลที่สามที่ทำสัญญาด้วยเกี่ยวกับการให้บริการจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดการชำระเงินของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของเรา เราอาศัยข้อมูลนี้ในการทำข้อตกลงนี้กับคุณ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราและไม่ถือว่าเราต้องรับผิดชอบต่อต้นทุน การเรียกร้อง ความเสียหายและค่าใช้จ่าย ๆ ที่เกิดจากความเท็จหรือความไม่ถูกต้องที่มีอยู่ในข้อมูลที่คุณให้กับเรา 

 1. การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

6.1 เงินใด ๆ ที่คุณฝากกับบริษัทจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารแยกในนามของบริษัท (“บัญชีที่กำหนด”) ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินของลูกค้า ซึ่งหมายความว่าเงินทั้งหมดดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และในกรณีที่มีการล้มละลายเราจะสามารถจ่ายเงินให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 

6.2 บริษัทจะเก็บเงินจำนวนหนึ่งเทียบเท่ากับหนี้สินของลูกค้าในบัญชีที่กำหนด ซึ่งใช้เพื่อเก็บยอดเงินของผู้เล่นเท่านั้น บัญชีที่กำหนดนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินงานใด ๆ และยอดคงเหลือของบัญชีที่กำหนดจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบุคคลที่สามเพื่อยืนยันว่าบัญชีนั้นตรงกับยอดเงินทั้งหมดของผู้เล่นเพื่อให้เป็นไปตามคำขอถอนใด ๆ 

เงินในบัญชีของคุณจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยใด ๆ 

 1. ข้อจำกัด

7.1 คุณตกลงที่จะงดเว้นจากการใช้ bavobet หรือเว็บไซต์ของเรา : 

เกินพอดีหรือเกินกว่าวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันไว้ ; 

เพื่อแจกจ่าย ขาย อนุญาต จัดหา หรือให้บริการใด ๆ แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา ; 

เพื่อจัดเก็บหรือส่งเนื้อหาหรือข้อมูลที่ละเมิด หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หลอกลวง เป็นเท็จ หรือขัดต่อกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใด หรือเป็นอันตราย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรมานหรือละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม ; 

ในทางที่ละเมิดกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ ; หรือ 

เพื่อส่งไวรัส มัลแวร์ หรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่น ๆ 

7.2 ห้ามมิให้ปรับเปลี่ยน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือจัดการแทรกแซงหรือขัดขวางซอฟต์แวร์ใด ๆ ของเราที่ใช้ในเว็บไซต์และ/หรือเกม เพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และเกม เราขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการบล็อกผู้ใช้จากที่อยู่ IP บางแห่งไม่ให้เข้าถึงโต๊ะหรือทัวร์นาเมนต์เดียวกัน 

7.3 เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีข้อกำหนดในการให้เหตุผลใด ๆ ในการยกเว้นลูกค้าจากบริการของเราโดยทั่วไปและ/หรือจากการรับโปรโมชันและข้อเสนอที่เลือกโดยเราเป็นครั้งคราว 

7.4 เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยุติ แก้ไข ลบ หรือเพิ่มเว็บไซต์และ/หรือเกมใด ๆ ใน bavobet ตามดุลยพินิจของเรา โดยมีผลทันทีและไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแจ้งให้คุณทราบ 

 1. การฝากเงิน

8.1 คุณสามารถฝากเงินผ่านวิธีการชำระเงินที่ให้ไว้ในหน้าแคชเชียร์ ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิต บัตรเดบิต ตัวเลือกการชำระเงินอื่น ๆ และ bitcoins 

8.2 หากคุณต้องการเข้าร่วมเดิมพันหรือเล่นเกมโดยใช้เว็บไซต์คุณต้องฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อวางเดิมพันหรือเล่นเกมได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ KYC เกี่ยวกับเงินฝากของผู้เล่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ 

8.3 มีข้อกำหนดการฝากขั้นต่ำต่อวิธีการฝาก รายละเอียดสำหรับการฝากขั้นต่ำต่อวิธีการฝากอธิบายไว้ในหน้าแคชเชียร์ 

8.4 การฝากเงินเข้าบัญชีผู้เล่นทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทโดยวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินที่ยอมรับตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับวิธีการชำระเงินบางวิธีภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการเท่านั้น บริษัทไม่รับประกันว่าวิธีการชำระเงินทั้งหมดสามารถใช้ได้ตลอดเวลา 

8.5 เราไม่รับเงินสดที่ส่งถึงเรา 

8.6 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝากและถอนเงินเข้าและออกจากบัญชีของคุณ คุณจะต้องใช้บัตรและเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ที่ถูกต้องและเป็นของคุณตามกฎหมายเท่านั้น 

8.7 ในการฝากเงิน คุณตกลงที่จะไม่ทำการเรียกเก็บเงินคืน โอนกลับหรือยกเลิกการฝากเงินใด ๆ ในบัญชีของคุณ และตกลงที่จะคืนเงินและชดเชยเงินฝากที่ยังไม่ได้ชำระให้เรา 

8.8 เครดิตเกิน 

8.8.1 ในกรณีที่มีเครดิตเกินในระหว่างการโอนเงินที่ฝากเข้าบัญชีเล่นของผู้เล่น bavobet ขอสงวนสิทธิ์ในการหักจำนวนเงินที่เกินจากบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

8.8.2 หาก bavobet ไม่สามารถกู้คืนเงินทุนที่เครดิตเกินได้ เนื่องจากการโอนหรือยอดคงเหลือในบัญชีต่ำ คำขอถอนเงินทั้งหมดจะถูกปฏิเสธหรือยกเลิกจนกว่าจะได้รับคืนเงินทุนที่เครดิตเกิน 

8.8.3 โดยไม่คำนึงถึงข้อ (8.8.1) และ (8.8.2) ข้างต้น หากผู้เล่นจัดการคำขอถอนเงิน bavobet ขอสงวนสิทธิ์ในการหักจำนวนเงินที่ถอนออกตามลำดับความสำคัญที่สูงกว่าเงินที่เครดิตเกินโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

8.8.4 การโอนที่ผู้เล่นใดๆ ทำขึ้นก่อนการดึงเงินที่มีเครดิตเกินจะส่งผลให้บัญชีของผู้รับโอนถูกระงับ โดยจะมีการสอบสวนเพิ่มเติม และการตัดสินใจใดๆ ถือเป็นที่สิ้นสุดและเป็นที่ยุติ 

Deposit Wrong Crypto Html 

 1. การถอนเงิน

9.1 อาจมีขีดจำกัดขั้นต่ำและสูงสุดสำหรับจำนวนเงินที่คุณสามารถถอนออกจากบัญชีของคุณได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้หรือขีดจำกัดที่ใช้กับบัญชีของคุณ การถอนสามารถทำได้เฉพาะกับบัตรที่คุณลงทะเบียนและใช้ฝากเงินในบัญชีของคุณ ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถอนและจะหักจากบัญชีของคุณเมื่อทำการถอน การถอนด้วยเช็คจะต้องจ่ายให้กับคุณไม่ใช่บุคคลที่สาม และจะถูกส่งไปยังคุณตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนกับเรา 

9.2 การชำระเงินทั้งหมดที่เข้าสู่บัญชีของคุณจะต้องได้รับการยืนยันว่าเคลียร์แล้ว และไม่มีการหักเงินย้อนกลับหรือยกเลิกก่อนที่คุณจะถอนเงินออกจากบัญชีของคุณ 

9.3 เมื่อเราอนุมัติการถอนเงินของคุณแล้ว คุณต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่เราเกี่ยวกับวิธีการโอนเงินให้คุณ การถอนทั้งหมดจะถูกโอนไปยังบัญชีเดียวกับที่เงินที่จ่ายเข้าบัญชีของคุณเกิดขึ้น เว้นแต่จะมีหลักฐานระบุว่าวิธีการชำระเงินสูญหายหรือถูกยกเลิก เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าใช้จ่ายของเราเอง (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฝากเงิน) สำหรับการถอนเงินที่ไม่ได้นำไปใช้ 

9.4 คุณต้องรับผิดชอบในการรายงานการชนะและการสูญเสียของคุณต่อภาษีท้องถิ่นของคุณหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

9.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการถอนใด ๆ 

Withdrawal Wrong Crypto Html 

 1. ยอดเงินที่ถูกสงวนไว้

10.1 ยอดเงินที่ถูกสงวนไว้เป็นส่วนหนึ่งของยอดเงินสดโป๊กเกอร์ทั้งหมดของคุณและเกี่ยวข้องกับการชนะโป๊กเกอร์ของคุณใน 72 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ ดังนั้นผลกำไรที่เกิดจากเซสชันโป๊กเกอร์จะไม่สามารถถอนได้ทันที โดยจะถูกสงวนไว้ในกระเป๋าเงินโป๊กเกอร์ของลูกค้าเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง แม้ว่าเงินเหล่านี้จะไม่สามารถถอนได้ แต่ก็สามารถใช้ได้ที่โต๊ะโป๊กเกอร์ 

10.2 ในกรณีที่มีการเล่นที่น่าสงสัย/สมรู้ร่วมคิดเกิดขึ้นในบัญชีของคุณหรือบัญชีผู้เล่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับของคุณในทางใดทางหนึ่ง คุณรับทราบว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นการเข้าถึง bavobet โดยบัญชีดังกล่าวรวมถึงจำนวนเงินดังกล่าว และระงับการถอนเป็นระยะเวลาไม่แน่นอนเพื่อดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นและตรวจสอบรายละเอียดที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี 

 1. โปรโมชัน

11.1 ในบางครั้งเราอาจเสนอโบนัสและ/หรือโปรโมชันที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก โบนัสใด ๆ ที่เข้าบัญชีของคุณจะต้องถูกนำไปใช้โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว 

11.2 ในกรณีและในขอบเขตของความขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขเหล่านี้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขโบนัสหรือโปรโมชัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของโบนัสหรือโปรโมชันจะมีผลเหนือกว่า 

11.3 หากเราเชื่อว่าคุณกำลังใช้หรือพยายามที่จะใช้โบนัสหรือโปรโมชันในทางที่ผิดหรือมีแนวโน้มที่จะได้รับผลประโยชน์เป็นการส่วนตัวจากการใช้โบนัสหรือโปรโมชันในทางที่ผิด เราอาจปฏิเสธ ระงับ หรือถอนคืนโบนัสหรือโปรโมชันใด ๆ จากคุณ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้เราอาจยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราและ/หรือบัญชีของคุณ ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะไม่มีภาระผูกพันที่จะคืนเงินจำนวนคงเหลือใด ๆ ที่แสดงในบัญชีของคุณนอกเหนือจากจำนวนเงินฝากเดิมให้กับคุณ 

11.4 ในการเข้าร่วมโปรโมชันของ bavobet (“โปรโมชัน”) คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการโฆษณา การตลาด สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทั้งหมดที่เราอาจเลือกใช้ หากได้รับการร้องขอ คุณยินยอมที่จะ (ก) สวมใส่เสื้อผ้าหรือแพทช์ที่มีตรา bavobet ; และ (ข) ลงนามในแบบฟอร์มการอนุญาตที่ไม่สามารถเพิกถอนได้เมื่อได้รับการร้องขอ ซึ่งอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย 

11.5 ในอีเวนต์ใด ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนโดย bavobet คุณตกลงที่จะไม่สวมใส่หรือเปิดเผยตราสินค้าหรือโฆษณาของบุคคลที่สามสำหรับบริษัทใด ๆ ที่อาจถือได้ว่าเป็นคู่แข่งของ bavobet หากคุณละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนรางวัลใด ๆ ที่มอบให้คุณ 

11.6 สำหรับการมีส่วนร่วมของคุณในโปรโมชันใด ๆ ของ bavobet คุณยืนยันว่าเอกสารที่ส่งมาจะเป็นผลงานต้นฉบับของคุณเองและเนื้อหาดังกล่าวจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือองค์กรใด ๆ 

 1. การระงับ การจำกัด หรือการยุติบัญชีของคุณ

12.1 โดยไม่จำกัดความสามารถของเราในการพึ่งพาการเยียวยาอื่น ๆ ที่เราสามารถใช้ได้ เราอาจระงับหรือยุติบัญชีของคุณหรือยกเลิกการเดิมพันใด ๆ ที่คุณวางไว้, ลบเงินโบนัสในบัญชีของคุณ และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เราเห็นว่าเหมาะสมในดุลยพินิจของเราหาก : 

คุณถูกแบนหรือห้ามไม่ให้มีบัญชีโดยเครือข่าย 

คุณมีบัญชี Selective Mandatory Real Name (SMR) บนเครือข่ายอยู่แล้ว 

เราสงสัยว่าคุณกำลังดำเนินการในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อการดำเนินธุรกิจของเรา ; หรือ 

เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย 

12.2 การเยียวยาเพียงอย่างเดียวของคุณในกรณีที่เรายุติการใช้งานบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจะเป็นการคืนยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่ไม่มีปัญหาใด ๆ ที่คุณอาจมีในขณะนั้น โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เพิ่มเติมต่อคุณอีกต่อไป 

12.3 ข้อจำกัดเพิ่มเติมที่อาจบังคับใช้กับบัญชีของคุณในกรณีที่ระบบการสื่อสารหรือข้อผิดพลาดทางเทคโนโลยีหรือความล้มเหลวกำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 16 และ 17 ของเงื่อนไขเหล่านี้ 

 1. การตรวจสอบความปลอดภัย

13.1 เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเล่นโป๊กเกอร์ที่สนุกสนานให้กับลูกค้าของเราในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเราดำเนินการขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบเพื่อปกป้องลูกค้าของเราและ bavobet จากการฉ้อโกงและการสมรู้ร่วมคิด ห้ามใช้ BOT หรือปัญญาประดิษฐ์ใด ๆ บน bavobet โดยเด็ดขาด ในบางครั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ เราจะมีการตรวจสอบบัญชีและการเล่นเกมและอาจส่งผลให้มีการระงับการใช้งานบัญชีในขณะที่ดำเนินการตรวจสอบเหล่านี้ รวมถึงการร้องขอข้อมูลจากลูกค้า เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและตัวเราเองที่เราดำเนินกระบวนการนี้ และเป็นเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมที่ลูกค้าของเราทุกคนรับทราบและให้ความร่วมมือกับเราในส่วนนี้ 

13.2 ผู้เล่นสามารถเล่นบน bavobet ได้ก็ต่อเมื่อยอมรับนโยบายด้านความปลอดภัยและระบบนิเวศ ข้อตกลงด้านความปลอดภัยและระบบนิเวศรวมถึงรายละเอียดทั้งหมดของการตรวจสอบความปลอดภัยที่เราดำเนินการเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมปลอดภัยและยุติธรรมสำหรับผู้เล่นทุกคน 

 1. ข้อห้ามการใช้เว็บไซต์และบริการ

14.1 พฤติกรรมการโกงหรือผิดกฎหมาย 

เกมสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับเกมและการเดิมพันใด ๆ ที่วางไว้ในหรือผ่านเกม การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ให้ไว้บน bavobet 

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการห้ามไม่ให้ผู้เล่นคนใดมีส่วนร่วมในเกมใด ๆ และเกมทั้งหมดของ bavobet เราอาจแช่แข็งชิป ทำให้การเดิมพันเป็นโมฆะ ระงับหรือยุติบัญชีของผู้เล่นที่สงสัยว่าจะโกงในรูปแบบใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสมรู้ร่วมคิดหรือการใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดในซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์) โดยขึ้นอยู่ความจำเป็นตามสถานการณ์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดที่นั่งและ/หรือห้ามไม่ให้ผู้เล่นเล่นในเกมใดเกมหนึ่ง รวมถึงจำกัดผู้เล่นสองคนขึ้นไปไม่ให้เล่นด้วยกันในเกมเดียวกัน 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันใด ๆ ที่ได้รับการยอมรับโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากเวลาสำหรับการวางเดิมพันได้ปิดลงหรือเมื่อเหตุการณ์ได้รับการแก้ไขหรือในขั้นตอนที่ผู้เล่นอาจมีการบ่งชี้ผลลัพธ์ใด ๆ ในสถานการณ์เช่นนี้ จำนวนเงินเดิมพันเดิมจะถูกส่งกลับไปยังบัญชีของลูกค้า 

14.2 การหลบเลี่ยง 

เราได้พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและระบุตัวผู้ใช้ที่ทำการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์โป๊กเกอร์ของเราอย่างฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย คุณจะต้องไม่บุกรุก เข้าถึง หรือพยายามที่จะเจาะหรือเข้าถึง หรือหลบเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา หากเราเชื่อในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าคุณละเมิดข้อกำหนดนี้ เราอาจยุติการเข้าถึงบริการของคุณทันทีและ/หรือบล็อกบัญชีของคุณ 

 1. กฎของเกม

15.1 กฎประจำบ้านบนเว็บไซต์จะมีผลกับการเข้าร่วมเกมของคุณ โดยเฉพาะเจาะจงคือคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เดิมพันเกินมูลค่าของชิปบนโต๊ะที่จุดเริ่มต้นของมือ คุณได้รับอนุญาตให้รับชิปเพิ่มเติมได้ระหว่างมือเท่านั้น หากชิปของคุณหมดในมือใด ๆ จะถือว่าคุณ “เทหมดหน้าตัก” คุณไม่สามารถนำเงินออกจากโต๊ะได้ในระหว่างเซสชันการเล่น ไม่อนุญาตให้นำเงินออกจากเกมและเล่นต่อไปได้ในรูปแบบการเดิมพันแบบโต๊ะ 

15.2 ผู้เล่นต้องละเว้นจาก “การพูดเกี่ยวกับโต๊ะ” หรือ “การวิจารณ์เกม” หรือพูดคุยระหว่างมือในลักษณะที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้ โดยกฏนี้มีผลหากคุณกำลังเล่นในมือหรือดูมือดังกล่าวอยู่ การละเมิดพฤติกรรมผู้เล่นในลักษณะนี้ซ้ำ ๆ จะส่งผลให้ถูกระงับหรือจำกัดการเล่นอย่างถาวร 

15.3 ภาษาที่หยาบคายหรือไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เราถือว่าไม่เหมาะสมในบริบทของเกมจะไม่ได้รับการยอมรับ พฤติกรรมที่ไม่ดีหรือภาษาที่ไม่เหมาะสมที่เราพบหรือได้รับการแจ้งมายังเราจะได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว และอาจส่งผลให้ถูกระงับหรือสูญเสียสิทธิพิเศษในการเล่นหรือการกระทำอื่น ๆ ตามที่เราเห็นสมควร 

15.4 คุณยอมรับและตกลงอย่างเต็มที่ว่าซอฟต์แวร์สร้างตัวเลขสุ่มจะกำหนดผลลัพธ์ทั้งหมดของเกม 

15.5 คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะไม่แทรกแซง ขัดขวาง และพยายามขัดขวางหรือพยายามที่จะจัดการกับการทำงานของเว็บไซต์หรือการเล่นตามปกติของเกมใด ๆ ใน bavobet การไม่ปฏิบัติตามที่ระบุมานี้อาจนำไปสู่การปิดกั้นคุณจากเว็บไซต์และการสอบสวนทางอาญาและทางแพ่ง 

15.6 สำหรับกฎของเกมโดยละเอียด คุณสามารถตรวจสอบกฎได้ในหน้าของแต่ละเกมหรือจากกฎประจำบ้านที่นี่ 

 1. เซิร์ฟเวอร์ล่ม

16.1 หากคุณมีชิปที่โต๊ะระหว่างเซิร์ฟเวอร์ขัดข้อง เกมจะถูกยกเลิกและชิปทั้งหมดของคุณที่โต๊ะและในการเล่นจะถูกส่งกลับไปยังบัญชีของคุณ เรา, บริษัทในเครือ, ตัวแทน และผู้ออกใบอนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เป็นผลมาจากความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการเล่นอันเนื่องมาจากความล้มเหลว ความเสียหาย ความผิดปกติ การขาดการเชื่อมต่อ หรือการขัดจังหวะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกลโทรศัพท์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร หรือเนื่องจากการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (DDOS) หรือการแทรกแซงภายนอกที่มุ่งร้ายอื่น ๆ กับเว็บไซต์ของเราหรือสาเหตุอื่นใดที่เราหรือพวกเขาไม่สามารถควบคุมโดยตรง 

16.2 ในกรณีที่ความล้มเหลวทางด้านระบบ เทคโนโลยี หรือการสื่อสาร หรือข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลลัพธ์ การชำระเงินเดิมพัน หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของเกมหรือเว็บไซต์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณเนื่องจากข้อผิดพลาดดังกล่าว และเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันที่เกี่ยวข้องและการเล่นในเกมที่เป็นปัญหาทั้งหมด 

 1. การตัดการเชื่อมต่อเกมคาสิโน

17.1 หากคุณถูกตัดการเชื่อมต่อระหว่างเกมคาสิโน (เช่น Blackjack, Baccarat, Roulette, CasinoPoker, RussianPoker, Sicbo, DragonTiger, Wheel of Fortune) เพียงแค่กลับเข้าสู่บัญชีของคุณ คุณจะสามารถกลับมาเล่นเกมที่ถูกขัดจังหวะต่อได้ในจุดที่คุณถูกตัดการเชื่อมต่อ การเดิมพันที่รอดำเนินการของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 90 วัน และการเดิมพันของคุณจะถูกยกเลิกและกลับสู่ยอดคงเหลือของคุณหากเกมไม่จบภายใน 90 วันนับจากการตัดการเชื่อมต่อ 

 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 2. เงื่อนไขเหล่านี้ให้สิทธิ์ในการใช้ bavobet, เว็บไซต์ และเกมเท่านั้นในขณะที่เงื่อนไขเหล่านี้และใบอนุญาตที่บังคับใช้ (ถ้ามี) มีผลบังคับใช้ และไม่ได้ถ่ายทอดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของใด ๆ ในหรือต่อ bavobet, เว็บไซต์, เกม หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของเรา สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในเว็บไซต์และเกมจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเราแต่เพียงผู้เดียว บริการใด ๆ ที่มอบให้กับคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ และข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นในการดำเนินการของบริการดังกล่าวในที่นี้ และสิทธิกรรมสิทธิ์และความสนใจทั้งหมดในที่กล่าวมาจะเป็นของเรา
 3. การเผยแพร่ผลลัพธ์ของทัวร์นาเมนต์

19.1 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ที่ bavobet แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลการเล่นของคุณภายในสตรีมสดออนไลน์ ในการแพร่ภาพออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ในอนาคตที่ bavobet อาจใช้หลังจากเสร็จสิ้นทัวร์นาเมนต์ ทัวร์นาเมนต์ bavobet ทั้งหมดได้รับการรายงานในสื่อออนไลน์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยมีการเผยแพร่ผลการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงชื่อเล่น bavobet ของผู้เล่น ตำแหน่งการจบ สกอร์การเล่น มือ และการจ่ายเงินในกิจกรรม อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ใช้ชื่อจริงหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นต่อสาธารณะ เว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เล่นให้ทำเช่นนั้น โต๊ะสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ใด ๆ ที่ bavobet เลือกสามารถออกอากาศบนสื่อออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์ม Twitch โดยเปิดไพ่โฮลและโดยมีความล่าช้า 1 (หนึ่ง) ชั่วโมงจากเวลาเล่นจริง 

19.2. สำหรับการแข่งขันบางรายการ คุณต้องยินยอมให้มีการเผยแพร่ชื่อจริงของคุณหากคุณชนะรางวัลใด ๆ จากการแข่งขันดังกล่าว หากคุณไม่ต้องการเผยแพร่ชื่อจริงของคุณ คุณไม่ควรลงทะเบียนการแข่งขันดังกล่าวใน bavobet สำหรับการแข่งขันเฉพาะเหล่านี้คุณจะได้รับหน้าต่างป๊อปอัประหว่างการลงทะเบียนทัวร์นาเมนต์เพื่อขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของคุณและการยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อจริง 

 1. การชดใช้

20.1 คุณตกลงที่จะไม่ทำอันตรายและชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราและบริษัทลูก บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ตัวแทน และพนักงานของเราจากและต่อการเรียกร้องของบุคคลที่สามที่เกิดจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณในลักษณะใดก็ตาม หรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สาม หรือการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเกมของคุณ รวมถึงความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย (ที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นผลสืบเนื่อง) การฟ้องร้อง การตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าธรรมเนียมทนายความทุกประเภท ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะถือว่ายกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการชดใช้ใด ๆ โดยคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ 

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

21.1 เราไม่รับประกันว่าการดำเนินงานของเราจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด เราจะให้บริการของเราบนพื้นฐาน “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเราจะไม่รวมเงื่อนไข การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งอาจใช้กับเว็บไซต์และเกม ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย 

21.2 ความรับผิดสูงสุดของเราต่อคุณสำหรับกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะถูกจำกัดไว้ที่ยอดรวมของจำนวนเงินที่อยู่ในบัญชีของคุณโดยถูกต้อง และการคืนจำนวนเงินเดิมพันของการเดิมพันที่มีการโต้แย้ง 

21.3 บริษัท (หรือเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริษัท กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทน) จะดำเนินมาตรการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อป้องกันบริษัทจากสิ่งต่อไปนี้ : 

การสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ตามมาทั้งทางตรง ทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ ไม่ว่าจะในเชิงเยี่ยงอย่างหรือในเชิงลงโทษ ; 

การสูญเสียรายได้ใด ๆ ; 

การสูญเสียผลกำไรทั้งทางตรงและทางอ้อม ; 

การสูญเสียความปรารถนาดีใด ๆ ; 

การสูญเสียสัญญาใด ๆ ; 

การสูญเสียการใช้เงินใด ๆ ; 

ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวโยงกับการหยุดชะงักทางธุรกิจ ; หรือ 

ไม่ว่าในทางใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ) สัญญา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน การไม่สามารถใช้งานใด ๆ หรือผลของการใช้เว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากไวรัสที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ 

21.4 เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากไวรัส การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย หรือปัจจัยที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือปัจจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของคุณติดเชื้อเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือเกม หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ หรือบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหานั้น 

21.5 เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับเนื่องจากเหตุสุดวิสัย, ไฟฟ้าขัดข้อง, ข้อพิพาททางการค้าหรือแรงงาน, การกระทำ, ความล้มเหลวหรือการละเว้นของรัฐบาลหรือหน่วยงานใด ๆ, การขัดขวางหรือความล้มเหลวของบริการโทรคมนาคมหรือเครือข่าย, ความล่าช้าในการเข้าถึงหรือการหยุดชะงักการเข้าถึง, การไม่ส่งมอบข้อมูลหรือการจัดส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง, การใช้รายละเอียดการเข้าถึงความปลอดภัยของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความล่าช้าหรือความล้มเหลวอื่น ๆ ที่เกิดจากบุคคลที่สาม ในกรณีเช่นนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันใด ๆ หรือยกเลิกหรือระงับบริการของเราที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของอุปกรณ์ใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่หรือบริหารจัดการในที่ใด หรือไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของเราหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์ของเราหรือทำให้คุณไม่สามารถติดต่อเราได้ 

21.6 ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะยกเว้นความรับผิดของเราซึ่งเราอาจมีเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทของเรา 

 1. เนื้อหาของบุคคลที่สาม
 2. คุณรับทราบโดยชัดแจ้งและยินยอมว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับเนื้อหาหรือการใช้ข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอโดยบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือ การโฆษณา การตลาด หรือการโพสต์เนื้อหาผ่านเว็บไซต์ (ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านลิงก์ไปยังหรือจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ) และไม่สามารถกล่าวได้ว่าเรารับรองเนื้อหาของโฆษณาหรือข้อมูลดังกล่าว และเราไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว
 3. บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

23.1 เพื่อวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขเหล่านี้ “บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว” หมายถึงบัญชีของลูกค้าใด ๆ ซึ่งในระยะเวลาต่อเนื่องตั้งแต่ 12 (สิบสอง) เดือนขึ้นไปไม่มี (ก) มีเงินฝากในบัญชี ; หรือ (ข) มีการถอนเงินออกไป ; หรือ (ค) มีการวางเดิมพันจากเงินฝากนั้น ; หรือ (ง) มีการตัดสินการเดิมพัน ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน £5 ต่อเดือน (หรือยอดเงินคงเหลือหากยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า £5) ซึ่งจะหักการค้างชำระเมื่อใดก็ได้ภายใน 10 (สิบ) วันทำการของเดือนถัดไป ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะต้องชำระในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจนกว่าบัญชีจะกลับมาใช้งานอีกครั้งหรือมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ 

23.2 หากบัญชีของคุณถูกพิจารณาว่าเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และต่อมาได้อยู่เฉยๆเป็นเวลาอีก 12 (สิบสอง) เดือนตามปฏิทิน บัญชีของคุณจะถือว่าเป็น “บัญชีที่ถูกละทิ้ง” และถูกปิด และยอดรวมของเงินสดที่อยู่ในบัญชีของคุณในช่วงเวลาของการปิดบัญชีจะนำไปบริจาคเพื่อการกุศล 

23.3 ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บรักษาไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจะถูกลบและกำจัดทิ้งเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป 

 1. การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ
 2. เรามุ่งมั่นที่จะรับรองการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบตามนโยบายการดูแลลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสังคม เราเชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่มีต่อคุณซึ่งเป็นลูกค้าของเราเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเดิมพันบนเว็บไซต์ของเราในขณะที่ยังคงตระหนักถึงอันตรายทางสังคมและการเงินที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการพนัน ดูคู่มือการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

24.1 จำกัดเงินฝาก 

หลังจากลงทะเบียนบัญชี คุณสามารถกำหนดการจำกัดเงินฝากรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนของคุณเองได้ตลอดเวลา 

หากคุณต้องการเพิ่มการจำกัดเงินฝากของคุณ คุณต้องรอ 24 ชั่วโมงหลังจากนั้นคุณต้องยืนยันการเพิ่มมูลค่าเพื่อดำเนินการทันที หากคุณปฏิเสธการเพิ่มนั้น จำนวนเงินฝากของคุณจะยังคงเป็นมูลค่าที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบของเราได้ที่นี่ 

24.2 การแยกตัวเองออก 

เราต้องการให้ทุกคนสนุกกับการเล่นเกมของเรา อย่างไรก็ตามเราทราบดีว่าลูกค้าบางรายต้องการจำกัดหรือหยุดการเล่น ดังนั้นเราจึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการ “แยกตัวเองออก” ซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าปิดบัญชีของตนเป็นระยะเวลาชั่วคราวตั้งแต่ 1 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นสูงสุดถึง 5 ปี หรือโดยถาวร คุณสามารถเลือกช่วงเวลาการแยกตัวเองออกผ่านทางแผงควบคุม “แคชเชียร์” หรือคุณสามารถติดต่อทีมสนับสนุนบริการลูกค้าของเราโดยตรงทางอีเมลที่ [email protected] 

เมื่อเลือกที่จะแยกตัวเองออก คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสหรือโปรโมชันใด ๆ ที่เราอาจนำเสนอในระหว่างการแยกตัวเองออกของคุณ ภายในสองวันหลังจากเลือกที่จะแยกตัวเองออก ซึ่งก่อนหน้านี้คุณได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่เราเพื่อรับการแยกตัวเองออกดังกล่าว คุณจะถูกแยกออกจากปัจจัยทางการตลาดใด ๆ ที่เราอาจส่งไป จะไม่มีการส่งเอกสารทางการตลาดใด ๆ อีกจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการแยกตัวเองออก และคุณได้ขอกลับมาใช้งานเว็บไซต์ 

เมื่อคุณเลือกที่จะแยกตัวเองออก บัญชีของคุณจะถูกปิดในช่วงระยะเวลาที่เลือกและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงเกมได้อีกต่อไป เราจะคืนยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณตามนโยบายการถอนของเรา 

ในระหว่างข้อตกลงการแยกตัวเองออก คุณต้องไม่พยายามเล่นการพนันกับเรา และเราไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับผิดต่อผลที่ตามมาหรือความสูญเสียใด ๆ ที่ตามมา (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร) ที่คุณอาจได้รับหรือทำให้เกิดขึ้นหากคุณยังคงเล่นการพนันผ่านบัญชีเพิ่มเติมที่คุณได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการลงทะเบียนใด ๆ ของคุณ หรือที่คุณได้ให้รายละเอียดที่ทำให้เข้าใจผิด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือพยายามหลบเลี่ยงการแยกตัวเองออก 

หากคุณเลือกที่จะเปิดบัญชีของคุณอีกครั้งเมื่อระยะเวลาการแยกตัวเองออกสิ้นสุดลง คุณจะต้องติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าผ่านทาง support@ bavobet.com จากนั้นคุณจะได้รับช่วงเวลาสงบจิตใจอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่บัญชีของคุณจะใช้งานได้ ในระหว่างช่วงเวลาสงบจิตใจ 24 ชั่วโมง คุณจะได้รับตัวเลือกในการยกเลิกการเปิดใช้งานใหม่ 

นอกจากนี้เรายังต้องการที่จะแนะนำให้คุณทราบเกี่ยวกับการมีอยู่ของซอฟต์แวร์ที่ป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการการพนันเช่น www.cyberpatrol.com หรือ www.gamblock.com หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของเราโปรดติดต่อ support@ bavobet.com หรือไปที่ การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ 

 1. ข้อร้องเรียนของลูกค้า

25.1 หากมีการร้องเรียนหรือข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการเดิมพันบน bavobet โปรดติดต่อเราที่ [email protected] และการร้องเรียนจะถูกมอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้า 

25.2 การตอบกลับเบื้องต้นจะถูกส่งไปยังลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับวันธรรมดา และภายใน 72 ชั่วโมง สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ 

25.3 หากลูกค้าไม่ติดต่อ/ติดตามผลภายในเจ็ดวัน จะถือว่าการร้องเรียนได้รับการแก้ไขแล้ว 

25.4 หากลูกค้าติดต่อในภายหลัง/ติดตามผล การร้องเรียนจะถูกตรวจสอบอีกครั้งโดยตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ได้รับมอบหมายภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับวันธรรมดา และภายใน 72 ชั่วโมงสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ จากนั้นจะมีการส่งคำตอบครั้งที่สองหรือส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าตามขั้นตอนของแผนก และฝ่ายสนับสนุนลูกค้ายังคงดำเนินการตามคำร้องเรียนของลูกค้าจนกว่าจะได้รับการแก้ไขหรือถือว่าเป็นข้อพิพาท ตามขั้นตอนของแผนก 

25.5 หากไม่ได้การแก้ไขหรือคุณไม่พอใจกับการแก้ไขที่เราดำเนินการ คุณอาจขอการแก้ไขจากภายนอกได้จาก Gaming Curacao 

 1. กฎหมายที่บังคับใช้
 2. เงื่อนไขจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของ Curacao
 3. เบ็ดเตล็ด

27.1 หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ศาลที่มีเขตอำนาจศาลพบว่าบทบัญญัติใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้หรือบางส่วนของเงื่อนไขนั้นไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเงื่อนไขที่เหลือเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ และจะได้รับการอ่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความตั้งใจของคู่สัญญา ซึ่งสะท้อนให้เห็นด้วยภาษาธรรมดาของเงื่อนไขเหล่านี้ 

27.2 คุณยอมรับว่าไม่มีความสัมพันธ์ร่วมทุน การเป็นหุ้นส่วน การจ้างงาน หรือการเป็นตัวแทนระหว่างคุณกับเราอันเป็นผลมาจากเงื่อนไขเหล่านี้ 

27.3 ความล้มเหลวของเราในการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดหรือถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือริบสิทธิดังกล่าว หรือสละสิทธิ์หรือริบสิทธิ์ดังกล่าวในอนาคต 

27.4 เงื่อนไขเหล่านี้เป็นความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับการใช้เกม 

27.5 หนี้การพนันออนไลน์มีผลบังคับใช้ใน Curacao 

ข้อจำกัดความรับผิด 

เราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดจากการใช้บริการซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ เราขอปฏิเสธการรับประกันสำหรับบริการซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ซึ่งมีให้ตามที่เป็นอยู่ เราจะพยายามจัดหาบริการซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และในลักษณะที่ปลอดภัยแม้ว่าเราจะไม่รับประกันว่าการจัดหาดังกล่าวจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หากมีการแจ้งข้อบกพร่องใด ๆ ให้เราทราบเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขข้อบกพร่องในเวลาที่เหมาะสม เราจะไม่รับผิดต่อคุณในกรณีที่การสื่อสารหรือระบบใด ๆ ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าหรือความล้มเหลว เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับลบหรือแก้ไขบริการทั้งชั่วคราวหรือถาวรตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นี้ เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการใช้บริการจากภายในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่หรือเข้าถึงจาก เราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ใครใช้บริการจากเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย ความพร้อมใช้งานของบริการหรือเว็บไซต์ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเสนอการชักชวนหรือเชิญจากเราให้ใช้บริการหรือเว็บไซต์ คุณรับทราบว่าการเข้าร่วมบริการของคุณอยู่ในการตัดสินใจของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้บริการ คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าคุณไม่คิดว่าบริการหรือเว็บไซต์สร้างความไม่พอใจ มีอคติ หรือไม่เหมาะสม